Leer
Ontdek
Beleef
Reflecteer
Presenteer

Visie

 

 

Visie op evenwicht en heling (heelwording).

Het natuurlijke verloop van 'leven' lijkt altijd te streven naar evenwicht . Biologisch wordt dat ook wel homeostase genoemd.  Als iets uit evenwicht raakt, komt er een proces op gang om het weer in evenwicht te krijgen. Dat gebeurt vanzelf.

Naar gevoelens of gezondheid vertaalt kun je stellen dat onprettige gevoelens opkomen als een signaal dat er iets uit evenwicht is. De functie van de onprettige gevoelens is dus het creëren van een motivatie om weer in evenwicht te komen. Als dat signaal niet wordt opgevolgd kan het onprettige gevoel toenemen. De druk wordt dan groter.

Met 'heling' of heel worden is er een soortgelijk mechanisme. Er is altijd een kracht die datgene wat niet heel is, weer wil helen. Biologisch gaat dit vanzelf. Zo hoeven we niets te doen als we onze huid afschaven na een val. Het heelt zichzelf. En als we koorts hebben, is het helingsproces ook al aan de gang. Of neem flauwvallen, een methode waarbij we in een positie komen dat er meer bloed naar onze hersenen kan stromen.

Zo is er vanuit het universum, of het 'natuurlijke verloop der dingen', altijd een positieve vorm van 'druk' als er sprake is van onbalans. Bedoeld om evenwicht en heling te bevorderen. Als je als voorbeeld piekeren neemt, dan heeft dat een positieve functie. Namelijk nadenken over een kwestie met als doel tot een oplossing te komen.

Het vereist een positieve instelling om zo tegen het leven, en wat jou overkomt, aan te kijken. Alles heeft in beginsel een positieve bedoeling. Het wordt pas ongezond als evenwicht en heling uitblijft. Als je niet komt tot een 'oplossing' van je probleem. Immers, dan blijft de spanning en stress zijn werk doen en neemt vaak zelfs toe. (Dan blijf je bijvoorbeeld piekeren, wat weer kan leiden tot niet kunnen slapen, wat weer leidt tot vermoeidheid, enzovoorts).

Kern van mijn visie is dat elke vorm van verstoring in beginsel een positieve functie heeft. En dat betekent dat je de functie ervan naar waarde kunt leren inschatten. Zo krijgen onprettige gevoelens of situaties ineens een heel ander karakter. Ze zetten je namelijk aan tot groei. Tot evenwicht, en tot heelwording.

De stress of spanning, die dus een positieve bedoeling heeft, krijgt pas een negatieve uitwerking als ze te lang duurt. Of als ze wordt weggedrukt. Met andere woorden, als je de stress of spanning, of het onprettige gevoel OP ZICH als negatief beschouwt en als vijand behandeld. In zo'n geval bestrijd je het positief bedoelde signaal, en doe je mogelijk niets aan de aanzet om jezelf in relatie met je omgeving in evenwicht te brengen.

 

Zoals je op dit moment bent  straal  je energie en ‘informatie’ uit via je gedrag.

Graag willen we dat onze wensen uitkomen. We werken er aan en doen ons best. Op onze manier. Helaas werkt dat soms niet, zelfs niet als we ons extra inspannen. Dat kan er frustrerend zijn. En leiden tot machteloosheid en zelfs een gevoel dat we ‘niet goed genoeg’ zijn.

 

Buiten de bewuste (positieve) bedoelingen die je nu uit in gedrag worden ook onbewuste en onder de oppervlakte liggende  vormen van communicatie naar buiten toe uitgestraald. Zo is het goed mogelijk dat je iets erg graag wilt en dat er tegelijkertijd onbewuste belemmeringen aanwezig zijn die weerstand oproepen waardoor je niet krijgt wat je graag zou willen. Sterker nog, hoe goed je ook je best doet, het wil maar niet lukken. Stel je zo’n onbewuste belemmering eens voor als een deksel, dan is het soms nodig  om deze deksel er af te halen, de belemmering te verhelpen en de onderliggende kracht die werd tegengehouden vrij te maken. Maar dan moet je die belemmering (deksel) eerst ontdekken voordat je hem kun ont-dekken. Dat betekent opsporen, herkennen, erkennen en vervolgens loslaten.

 

Vicieuze cirkel doorbreken.

Zolang je jezelf blijft gedragen vanuit de huidige ‘samenstelling’ (deksels, filters), blijven je onbewuste reacties reactief en automatisch. Iemand ‘drukt op jouw knopje’ en jouw systeem reageert. En dat blijft zo als deze cirkel niet wordt doorbroken. Als er sprake is van een bepaald onbewust patroon wat de weerstand in stand houdt, kun je onderzoeken wat er gaande is en je bewust worden van wat je doet. Vervolgens kun je dan anders gaan doen.

 

Twee wijzen van aanpak.

 De ene manier is vanuit bewustwording te STOPPEN met de huidige reactieve wijze van handelen. Terwijl je daarbij wel waarneemt wat er gaande is maar de impuls niet meer navolgt. Je zou dit impulscontrole kunnen noemen. Door dit  lang genoeg vol te houden zal je  huidige conditionering afnemen waardoor er keuzevrijheid ontstaat. Deze manier pas je toe in de daadwerkelijke praktijk. De ander manier is dat je middels mentale en fysieke oefeningen meer in contact komt en blijft met je oorspronkelijke en authentieke persoonlijkheid. Daarmee ontneem je jouw zogenaamde pijnlichaam de regie en neem je steeds meer zelf de controle over. Je stopt met het inzetten van je automatische overlevingsmechanismen waardoor je weggedrukte vermogens steeds meer te voorschijn komen. Het bevordert je geloof en vertrouwen in je eigen oorspronkelijke kracht. Daarmee kun je gemakkelijker ‘bij jezelf blijven’. Je staat er. Deze twee vormen vullen elkaar prima aan en brengen je snel in een krachtigere positie.

 

Je mag dus gerust concluderen dat mijn aanpak gericht is op het mensen dichter bij zichzelf brengen en in hun kracht te laten geloven en laten ‘staan’.

Visie op begeleiden.

Volgens mij heb je een goede intentie en ben je een goed mens. Het is ook normaal dat je als mens wel eens vastloopt en ‘het niet meer begrijpt’.  Je doorziet het krachtenspel wat gaande is dan meestal niet. Door je te helpen inzien welke functie de realiteit heeft voor je ontwikkeling, komt er een mogelijkheid om een onbelaste situatie te creëren. Vrijheid.

In het begeleidingsproces gaan we stap voor stap. Waarbij ik aansluit op jouw belevingswereld en situatie. Daarbij kom ik indien nodig met inzichten waardoor jij vanuit een andere invalshoek naar je situatie kijkt.

Vervolgens ga je met oefeningen aan de slag om je effectiviteit te vergroten. Deze oefeningen zijn allemaal gericht op het meer in overeenstemming komen met je authentieke zelf en met je omgeving.

 

Visie op effectiviteit.

Ik geloof dat het leven ons in de goede richting helpt. Bevestiging betekent dat je op de goede weg zit. Ontkrachting betekent dat je ergens nog iets mag leren. Of je doet iets in strijd met jezelf, of je doet iets in strijd met je omgeving.

Wat ik graag doe met je is je helpen om meer en meer ‘in de bevestiging’ te komen.