Leer
Ontdek
Beleef
Reflecteer
Presenteer

Neutraliseren

 

 

Als je vanuit een bepaalde fixatie naar het leven kijkt, is er vaak ook sprake van afwijzing voor alles wat niet voldoet aan dat beeld. Het tegenovergestelde van jouw fixatie (ideaal) zal waarschijnlijk het meest door jou worden afgewezen.

Neem als voorbeeld iemand die meent dat hij altijd aardig en meegaand moet zijn.  Deze persoon zal dan waarschijnlijk moeite hebben met opkomen voor zichzelf omdat hij /zij dit onaardig en stug vindt. Waarschijnlijk zal de omgeving steeds weer opnieuw deze persoon uitdagen om zijn ‘schuifjes van aardig en meegaand’ flexibel in te zetten. En waar nodig meer richting assertiviteit te schuiven.

Dit proces gaat gepaard met het aspect ‘neutraliseren’. Op een of andere manier moeten we het door ons afgewezen gedrag gaan toelaten in onze denkbeelden en gevoel. Totdat we neutraal genoeg zijn en ons mengpaneel vrij kunnen bedienen. Dit geeft je het idee dat je datgene moet doen wat je juist niet wenst te doen. Maar kennelijk is dat nodig om in balans te komen.

Eenmaal neutraal zijn we vrij van fixatie. En vrij van identificatie met een mengpaneelstand. Eenmaal in balans valt de spanning weg.